Numerička simulacija koncentrisanog ispuštanja izbagerovanog nanosa u maticu reke

Autor: Jovanović Miodrag, Kapor Radomir, Prodanović Dušan, Zindović Budo

Sažetak

Ovaj rad govori o mogućnostima predviđanja hidrauličkih posledica koncentrisanog ispuštanja izbagerovanog materijala u maticu reke pomoću numeričkog modela ravanskog tečenja. Pokazuje se da se numeričkim simulacijama može efikasno reprodukovati strujno polje, raspored koncentracije i raspored zasipanja u rečnom koritu. Posebno je razmotren problem kalibracije modela. Kao primer, prikazani su rezultati koji se odnose na koncentrisano ispuštanje nanosa izbagerovanog iz Čukaričkog zaliva u maticu reke Save.

 

 

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.