Mogući budući razvoj na slivu reke Drine

Autor: Milovanović Miodrag, Melentijević Mirko, Milovanović Dragana, Vučković Dejan

Sažetak

Problemu iskorišćavanja vodnih resursa na slivu reke Drine u prošlosti je pridavana značajna pažnja, tako da je urađena brojne studijska i projektna dokumentacija sa ciljem da se iznađu optimalna vodoprivredna rešenja. Ipak mnogi objekti i dalje nisu realizovani, jer ne postoji konsenzus između zainteresovanih entiteta na slivu, kao i različitih vodoprivrednih subjekata. U radu su kritički analizirana dosadašnja rešenja, sistematizovana po deonicama vodotoka.

 

 

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.