Modeliranje kvaliteta vode u zalivu primenom modela ravanskog tečenja

Autor: Zindović Budo, Jovanović Miodrag, Kapor Radomir, Prodanović Dušan

Sažetak

Zagađenje voda stvara tako ozbiljne probleme da primena standardnih inženjerskih metoda u projektima zaštite životne sredine više nije opravdana. Ovakvi projekti zahtevaju primenu novih alata i metoda baziranih na numeričkim modelima. U ovom radu je prikazan rezultat simulacije kvaliteta vode na primeru Čukaričkog zaliva na reci Savi u Beogradu. Primena mera čiji je cilj poboljšanje kvaliteta vode, kao što je ispiranje zaliva, ispitana je pomoću modela ravanskog tečenja baziranog na metodi konačnih elemenata. Sagledavanjem uticaja predloženih mera moguće je dati odgovarajuće preporuke investitorima i izvođačima radova.

 

 

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.