Merodavni protoci za prelive na branama

Autor: Erčić Živorad

Sažetak

U radu se preporučuje korišćenje protoka merodavnog za hidrološku sigurnost brane, protoka merodavnog za dimenzionisanje preliva i odgovarajućih nivoa vode u akumulaciji. Prikazane su metode i kriterijumi za određivanje ovih protoka i nivoa i ukratko izložene njihove prednosti i nedostaci. Predloženo je uputstvo za određivanje merodavnih protoka i nivoa koje se oslanja na proces upravljanja rizikom (primarna metoda) i klasifikaciju brana prema priraštaju hazarda (sekundarna metoda).

 

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.