Kvalitet vode u vodovodima

Autor: Milojević Miloje

Sažetak

U radu se najpre prikazuju putevi kojima dolazi do pojave prisustva sastojaka u vodi na izvorištima i promene koje nastaju u vodovodnom sistemu. Promene se mogu odigravati u objektima na izvorištu, u postrojenjima za prečišćavanje vode, u razvodnoj mreži i rezervoarima. S obzirom na to da sastav vode može imati, ponekad, nepovoljan uticaj na zdravlje potrošača vode, kao i na procese proizvodnje u pojedinim industrijama a i na objekte i opremu vodovoda, neophodno je da se vodi računa o sastavu vode. Zbog toga se na nacionalnom i na međunarodnom planu postavljaju uslovi za kvalitet vode naročito radi zaštite zdravlja stanovništva. U radu se dalje prikazuje Direktiva Evropske zajednice o kvalitetu vode namenjene za ljudsku upotrebu i Pravilnik o higijenskoj ispravnosti vode za piće iz naše zemlje. Ovi dokumenti su u radu prikazani i izvršeno njihovo upoređenje u pogledu propisanih koncentracija i propisanog načina kontrole kvaliteta. Uputstvo Svetske zdravstvene organizacije, deo o zdravstvenim kriterijumima za određivanje preporučenih koncentracija sastojaka vode, korišćeno je u odnosu na nekoliko sastojaka koji su ovih poslednjih godina izazvali posebno interesovanje naše javnosti. Na kraju je dat prikaz postrojenja za prečišćavanje vode reke Save u Beogradu, “Makiš”, kao primer jednog od savremenih postrojenja za dobijanje vode koja odgovara zvaničnim zahtevima.

 

 

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.