Kvalitet vode Save na području Beograda u 2003. godini – saprobiološke analiza

Autor: Martinović-Vitanović Vesna M., Kalafatić Vladimir I.

Sažetak

U radu su prikazani rezultati ispitivanja kvaliteta vode reke Save u regionu Beograda. Istraživanje je obavljeno tokom juna i septembra 2003. godine. Uzorci su prikupljeni sa pet lokaliteta duž 61,5 km rečnog toka. Analizirane su zajednice planktona i makrozoobentosa sa kvalitativnog, kvantitativnog i saprobiološkog stanovišta. Saprobiološka analiza ukazuje na prisustvo umerenog organskog zagađenja, što vodu Save svrstava juna i septembra u granice II i III-II klase, pri čemu septembra, u najvećem broju slučajeva, na sam prelaz iz II u III klasu.

 

 

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.