Kvalitet vode Dunava na području Beograda u 2003. godini – saprobiološke analize

Autor: Martinović-Vitanović Vesna M., Kalafatić Vladimir I.

Sažetak

Proućavanja kvaliteta vode reke Dunav u beogradskom regionu obavljena su na pet lokaliteta, juna i septembra 2003. godine. Kvalitativna, kvantitativna i saprobiološka analiza zajednica planktona i makrozoobentosa poslužile su za procenu kvaliteta vode i kategorizaciju vodotoka. Na osnovu izračunatih vrednosti indeksa saprobnosti S, procenjeno je da se kvalitet vode, juna kretao u rasponu od II-III i III-II klase, dok je septembra bio uglavnom u intervalu od II do III klase, u najvećem broju slučajeva na prelazu iz II u III klasu.

 

 

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.