Korisnički interfejs hidroinformacionog sistema zasnovan na GIS-u

Autor: Vučković Dejan, Arsić Miomir, Milivojević Nikola

Sažetak

U ovom radu je prikazan deo korisničkog interfejsa koji se koristi u postupku simulacije na matematičkom modelu sliva Drine. Njime je omogućeno konfigurisanje proizvoljne konfiguracije u okviru postojećeg stanja i varijantnih rešenja sistema. Namenski razvijenim softverom se pristupa pregledu i ažuriranju baze podataka, po principu dobijanja informacija sa tematskih digitalnih karta.

 

 

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.