Jedan primer poboljšanja hidrauličke upravljivosti sistema za prečišćavanje vode

Autor: Prodanović Dušan, Stefanović Nenad

Sažetak

U okviru postrojenja za prečišćavanje vode “Štrand” u Novom Sadu, nalaze se dvadeset i četiri filtarska polja. Raspoređena su u dve filtarske stanice “Staru” i “Novu”. Voda se u fitarska polja dovodi gravitaciono, cevovodima pod pritiskom, iz dva bazena za aeraciju. Automatski sistem upravljanja održava konstantan nivo u filtarskom polju pomoću nizvodnog regulacionog zatvarača. Svako povećanje nivoa (usled zapušavanja ispune) automatika kompenzuje otvaranjem zatvarača, čija bi otvorenost trebala ujedno i da pokazuje stepen zaprljanosti ispune. Trenutno stanje je takvo da su sva filtarska polja hidraulički spojena zbog potopljenosti dovodnih cevovoda tako da regulisanje nivoa nizvodnim zatvaračem na jednom filtru, utiče na nivo vode u svim ostalim filtrima. Ova činjenica dovodi do otežanog upravljanja, nestabilnosti u radu postrojenja, a stepen otvorenosti nizvodnog ventila nije direktno povezan sa stanjem ispune na određenom polju. U radu je prikazano hidrauličko rešenje razdvajanja polja sa projektovanjem mernog objekta, jednačine matematičkog modela, rezultati dobijeni na fizičkom modelu preliva, kao i neki problemi na koje se nailazilo u radu.

 

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.