Izbor strategije energetskog korišćenja donjeg toka Drine

Autor: Kajgana-Borković Slavica

Sažetak

Strategija energetskog korišćenja reke Drine nizvodno od HE Zvornik proverena je na bazi aktuelnih sagledavanja svih relevantnih uticaja u Studiji koja je urađena za potrebe Vodoprivredne osnove donje Drine (Energoprojekt-Hidroinženjering, 1998. godine). Uporedna analiza mogućih rešenja energetskog korišćenja raspoloživog potencijala, sa hidroelektranama u rečnom koritu ili sa kanalskim derivacijama u pravcu Šapca i Bijeljine pokazala je da je povoljnije energetsko i ukupno vodoprivredno rešenje sa rečnom varijantom, koje je predviđeno i važećom planskom dokumentacijom Republike Srbije i Republike Srpske.

 

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.