Hidraulička modelska ispitivanja stepenastog preliva na dva modela različitih razmera

Autor: Žugić Dragiša, Kapor Radomir, Pop Trajković Vladimir, Petrović Novica, Rula Milan

Sažetak

U radu se prikazuju hidraulička modelska ispitivanja stepenastog preliva brane “Bogovina”, koja će biti izgrađena u okolini Bora. U toku ispitivanja korišćeni su hidraulički model celine i parcijalni hidraulički model. Na modelu celine, u razmeri za dužine 1:45, predstavljeni su deo akumulacije brana sa prelivom i slapištem i nizvodni deo rečne doline. Na parcijalnom modelu, u razmeri za dužine 1:12, predstavljen je samo deo prelivne ivice koji je manji od širine jednog prelivnog polja. Ispitivanja na modelu celine merodavna su za određivanje propusne moći preliva, a ispitivanja na parcijalnom modelu za određivanje disipacije energije na stepenastom brzotoku preliva.

 

 

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.