Efikasnost javnih preduzeća u industriji vodosnabdevanja u svetu – Denver Water Utility, kao primer efikasnog sistema

Autor: Popović Aleksandar V.

Sažetak

Sadašnja “mantra” velikih “igrača” privatizacije, pretvorena u poslednje dve dekade u dogmu, o superiornosti privatnog u odnosu na državni koncept vlasništva nad javnim servisom, ne stoji do kraja kada se razmatra organizacija javnog servisa u oblasti snabdevanja vodom u svetu. Ovde će se to pokazati na primeru jednog velikog sistema – Denver Water Utility (DWU) Colorado, USA. Optimalno projektovan, pažljivo i inteligentno vođen tokom 87 godina poslovnih uspeha, DWU danas predstavlja industrijski standard u snabdevanju vodom u SAD. Pokretano poslovnim ciljem “najbolje za potrošače” ovo preduzeće – organizovano kao javni servis – postavlja nove standarde u kvalitetu usluge potrošačima i prihvata potpunu poslovnu i finansijsku odgovornost za svoj rad. Zato vrhunski menadžeri u oblasti snabdevanja vodom porede DWU sa Mercedes – Bencom u auto industriji. Zbog toga se u oblasti voda u Severnoj Americi uopšte ne postavlja dilema “privatan ili javni servis u oblasti snabdevanja vodom?”, jer javni servis na primeru DWU dokazuje svoju vitalnost i efikasnost.

 

 

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.