Efekat navodnjavanja na evapotranspiraciju i prinos soje

Autor: Maksimović Livija, Pejić Borivoj, Milić Stanko, Radojević Vuk

Sažetak

U trogodišnjim ispitivanjima određivan je efekat navodnjavanja na prinos i evapotranspiraciju soje koja je gajena na zemljištu tipa černozem. Ispitivano je 6 genotipova soje pri različitoj predzalivnoj vlažnosti zemljišta u navodnjavanju (60, 70 i 80% od PVK) kao i u kontrolnoj, nezalivanoj varijanti. Na svim navodnjavanim varijantama prinos soje bio je visoko signifikantno veći u odnosu na proizvodnju bez navodnjavanja, prosečno za 29,2 do 38,1%. U prve dve sušne godine efekat je bio veći i iznosio je od 51,8 do 64,3%, dok je u trećoj godini izostao, te su prinosi bili slični na navodnjavanoj i nenavodnjavanoj varijanti. Evapotranspiracija je iznosila od 468 do 576 mm u uslovima navodnjavanja, a od 390 do 524 mm u uslovima prirode obezbeđenosti padavinama.

 

 

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.