Direktiva EU u oblasti politike voda osnova za harmonizaciju sa evropskom legislativo

Autor: Ljujić Biljana, Aleksić Ankica

Sažetak

Stručni krugovi u Srbiji se pripremaju za harmonizaciju naše zakonske regulative u oblasti voda sa evropskom legislativom. U radu se daje pregled razvoja evropske legislative o vodama u poslednjih trideset godina. Sredinom devedesetih godina Komisija EU je istakla potrebu uspostavljanja zajedničkog integralnog upravljanja vodama. Komisija je pripremila predlog i konačno posle pet godina usaglašavanja, usvojena je Direktiva o uspostavljanju okvira za delovanje zajednice u oblasti politike voda, koja je stupila na snagu 22. decembra 2000.godine. U radu su dati rokovi iz Direktive za implementaciju iste u državama članicama, prikaz odredbi Direktive koje su osnov za izradu planova upravljanja u okviru distrikta rečnog sliva, zatim koncizni sadržaj svih sastavnih delova Direktive i na kraju prevod Direktive. Prevod teksta Direktive i u radu izvršena početna analiza, predstavljaju podlogu za harmonizaciju naše zakonske regulative u oblasti voda, i posebno, za uvođenje jedinstvenog pristupa upravljanju vodama u okviru rečnog sliva, kao osnovnog zadatka država po Direktivi.

 

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.