Burno tečenje u krivini provodnika kružnog poprečnog preseka

Autor: Kolarević Milena, Savić Ljubodrag, Kapor Radomir, Mladenović Nikola

Sažetak

Analizirano je složeno strujanje koje nastaje u krivini kružnog provodnika pri burnom toku. Ispitivanja su urađena na hidrauličkom fizičkom modelu, kao i na numeričkom modelu, zasnovanom na programskom paketu ANSYS (Fluent). Prikazani su rezultati dobijeni na pomenuta dva modela, sa komentarima i preporukama za njihovu primenu. Predložene su jednostavne zavisnosti kojima se opisuje uticaj zakrivljenosti, skretnog ugla i prilaznih uslova tečenja (dubina i Frudov broj uzvodno od krivine) na razmatrano tečenje.

 

 

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.