Brana ‘Sveta Petka’ na reci Treski – hidraulička modelska ispitivanja evakuacionih organa

Autor: Popovska Cvetanka, Đorđević Branislav

Sažetak

Na reci Treski planira se brana i HE “Sv. Petka”, između dve postojeće akumulacije – “Kozjaka” i “Matke”, čime se upotpunjava kaskada akumulacija i hidroelektrana na toj reci. U radu se prikazuju rezultati modelskih istraživanja, kojima je proveravana hidraulička stabilnost svih objekata hidro-čvora i na osnovu kojih su date preporuke za poboljšanje tehničkog rešenja objekata za evakuaciju voda. Takođe, autori ukazuju na mogućnosti da se u tom veoma povoljnom profilu za izgradnju lučne brane realizuje i racionalnija izvedba postrojenja, ukoliko se iskoriste prednosti koje pruža lučna brana za evakuaciju velike vode preko središnjeg dela brane, i ako se uzvodna akumulacija “Kozjak” koristi u fazi građenja brane “Sv.Petka” za zaštitu od velikih voda i upravljanje protocima na reci Treski.

 

 

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.