Naturalno uređenje vodotoka u Ontariju

Autor: Jurak Bruno

Sažetak

Cilj ovog prikaza je predstavljanje iskustva Toronta i Ontarija u oblasti renaturalizacije vodotoka. Opisuju se početci uspostavljanja koncepta naturalnog uređenja i negativne posljedice klasične, inženjerske prakse u prošlosti, koju karakterizira kanaliziranje rijeka i potoka. Navodi se i sažeto opisuje zakonska regulativa kao i organizacija, mandat i ciljevi institucija, koje se brinu o očuvanju, uređenju, i unapređenju vodnih tokova. Obrazlaže se važnost multidisciplinarnog sastava stručnjaka u svim fazama naturalnog uređenja od izrade projekata do faze eksploatacije. Ilustriraju se tipični primjeri Toronta i okoline i opisuje se postojeća praksa u ovoj oblasti u Ontariju.

preuzmite pun teksst

 

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.