3218559 3370177 mtina@grf.bg.ac.rs

Stanje erozije u slivu Grliške reke pre i posle formiranja akumulacije “Grlište”

Autor: Stefanović Tomislav, Bilibajkić Svetlana, Braunović Sonja, Nikić Zoran

Sažetak

U radu su analizirane promene stanja erozionih procesa i produkcije nanosa u slivu Grliške reke nastale nakon izgradnje brane i izvođenja antierozionih radova u slivu i koritu. Stanje erozionih procesa i proračunata produkcija nanosa (2006. god) upoređeni su sa odgovarajućim veličinama iz perioda izrade projekta (1987. god). Stanje erozije prikazano je prema klasifikaciji Gavrilovića, a proračun produkcije nanosa, iz dela sliva Grliške reke koji gravitira akumulaciji (Grlište(, urađen je po metodi S. Gavrilovića.

 

 

Ostavite komentar

Obavezna polja su označena sa *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.