3218559 3370177 mtina@grf.bg.ac.rs

Ocena bezbednosti plovidbe na različitim delovima (sektorima) plovnog puta

Autor: Zobenica Radovan, Radmilović Zoran

Sažetak

Organizacija bezbednosti plovidbe brodova je naučna disciplina koja ima za cilj doprinos rešavanju problema bezbednosti plovidbe brodova putem usavršavanja organizacije procesa kretanja transportnih tokova brodova i poboljšanja uslova plovidbe. U preventivnoj zaštiti bezbednosti plovidbe razmatraju se statističke zakonitosti koje utiču na bezbednost plovidbe i navigaciona dejstva, brzine i smera vetra, meteorološki uticaji na vidljivost i talase, karakteristike plovnog puta (dubina, širina, gaženje, poluprečnici krivina), kao i broj i raspored obalnih i plovećih oznaka na bezbednu plovidbu. U rad će se u uvodnom delu objasniti potreba za analizom prikupljenih podataka koji se odnose na bezbednost plovidbe. Drugo poglavlje rada prikazuje jednu od metoda ocene bezbednosti plovidbe na različitim sektorima plovnog puta. U trećem poglavlju i zaključku rada su prikazani rezultati istraživanja pri oceni bezbednosti plovidbe dva sektora plovnog puta reke Dunav.

 

 

Ostavite komentar

Obavezna polja su označena sa *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.