STOHASTIČKA ANALIZA BESKIŠNIH PERIODA (SUŠA) U SRBIJI ZA PERIOD 1961-2010. PO METODU ZELENHASIĆA I TODOROVIĆA

Autori: Bojan SRĐEVIĆ, Pavel BENKA, Zorica SRĐEVIĆ, Milica RAJIĆ

REZIME
U radu su prikazani osnovni rezultati modeliranja i detaljne stohastičke analize beskišnih perioda na teritoriji Srbije u toku vegetacione sezone april-septembar. Primenjen je metod Zelenhasića i Todorovića (ZT) za stohastički opis ekstremnih prekidnih procesa u hidrologiji i meteorologiji. Podaci o jednodnevnim kišama na 20 pravilno raspoređenih lokaliteta u Srbiji izdvojeni su iz baza klimatskih podataka za dunavski region za 50-godišnji period 1961-2010. Prvo su identifikovani meteorološki događaji kao periodi bez kiša duži od 20 dana (uz pretpostavku da se i dan sa manje od 3 mm kiše smatra beskišnim danom), a zatim su utvrđene empirijske i (po ZT metodu) teorijske distribucije broja suša, trajanja suša i trajanja najdužih suša. Prikazano je i nekoliko reprezentativnih mapa suša sa različitim povratnim periodima i dati su komentari dobijenih rezultata i sprovedenih dopunskih analiza. Svi proračuni urađeni su sa originalnim domaćim softverom DROUGHTS, a za razne vrste interpolacija korišćeni su standardni alati GIS-a.

 

preuzmite pun tekst