SRBIJA I BUJIČNE POPLAVE: TRI GODINE POSLE KATASTROFE U MAJU 2014. GODINE

Autori: Ratko RISTIĆ, Siniša POLOVINA, Ivan MALUŠEVIĆ, Vukašin MILĈANOVIĆ

REZIME
Posle katastrofalnih poplava u maju 2014. godine, kada je izgubljeno više od 50 ljudskih života i priĉinjena ogromna materijalna šteta, šira javnost je poĉela da se interesuje za uzroke i prvi put se suoĉila sa ĉinjenicom da u Srbiji postoji oko 11.500 bujiĉnih vodotokova. Izostala je detaljna, celovita analiza svih aspekata uzroka nastanka i pojavne forme bujiĉnih poplava. Obavljeni su obimni radovi na rekonstrukciji i popravkama oštećene vodoprivredne infrastrukture, ali je izgraĊeno malo novih objekata, dok su biološki i biotehniĉki radovi gotovo potpuno zapostavljeni. Jedan od uzroka razmera i destruktivnosti ovih poplava svakako je izostanak ili neznatan nivo implementacije preventivnih mera u periodu 1990-2014. Poseban problem je finansiranje radova za zaštitu od erozije i ureĊenje bujica, ĉiji je obim izvoĊenja imao istorijski minimum, upravo u godinama pre 2014. Postojećim sistemom finansiranja nije moguće realizovati izgradnju novih niti obezbediti održavanje postojećih objekata, što dovodi do smanjene funkcionalnosti odbrambenog sistema i progresivno uvećanog rizika od dejstva poplava.

 

preuzmite pun tekst