PRORAČUN LINIJE NIVOA U NEPRIZMATIČNOM KORITU ZA VELIKU VODU PRIMENOM METODE RAZMENE KOLIČINE KRETANJA IZMEĐU GLAVNOG KORITA I PLAVNIH POVRŠINA (PRIMER KORITA JEDNOSTAVNE GEOMETRIJE)

Autori: Dejana ĐORĐEVIĆ, Ivan STOJNIĆ, Nikola ROSIĆ

SAŽETAK
Cilj ovog rada je da se stručnoj javnosti prikažu mogućnosti modela razmene količine kretanja (MRKK) u proračunima linije nivoa duž neprizmatičnih korita za veliku vodu (KVV). Reč je o modelu koji je već uspešno primenjivan za procene krive protoka u prizmatičnim KVV, a koji istovremeno pruža mogućnost proračuna nagiba linije energije i linije nivoa kada je poznata vrednost protoka velike vode. Kao takav, model se može koristiti i za potrebe procene rizika od poplava i za rekonstrukciju poplavnog događaja. Model je u ovom radu proveren korišćenjem rezultata merenja u pravolinijskim neprizmatičnim kanalima sa obostrano proširujućim i obostrano sužavajućim plavnim površinama. Razmatrani su i slučajevi blagih i slučajevi naglih proširenja/ suženja. Rezultati proračuna upoređeni su i sa onima
koji se dobijaju primenom tradicionalnih modela koji se standardno primenjuju u inženjerskoj praksi. Pokazuje se da tradicionalni modeli potcenjuju nivoe u KVV preko 10%, a da su odstupanja dobijena primenom MRKK manja od 3%. Zadovoljavajuća slaganja postižu se i po pitanju raspodele protoka na glavno korito i plavne površine – odstupanja ne prelaze 3%, a samo za jednu vrednost protoka dostižu 8%.

 

preuzmite pun tekst