OŠTROIVIČNI PRELIVI RAZLIČITE VISINE OSPOSOBLJENI ZA MERENJE HIDROGRAMA OTICAJA

Autor: Lajoš HOVANJ

REZIME
Za oštroivični, nepotopljeni preliv visine 20 cm 2015-e godine je dokazan da korišćenjem veštačkog prsta preliv je osposobljen za merenje hidrograma oticaja sa sliva. Suština osposobljavanja je fiksiranje proticaja za tačku odvajanja od zida preliva i za tačku nalepljenja na zid preliva. Ova konstatacija je novina u odnosu na navode postojećeg međunarodnog standarda u vezi oštroivičnog preliva. U ovom radu su prikazani rezultati ispitivanja izvršene u Hidrauličkoj laboratoriji Građevinskog fakulteta u Subotici u vezi merenja hidrograma oticaja nepotopljenim, nesuženim, oštroivičnim prelivima razne visine. Rezultat ispitivanja prikazan na 5-om međunarodnom savetovanju na temu Savremena dostignuća u građevinarstvu, održanom u Subotici aprila 2017-e godine u ovom radu je dopunjen.

 

preuzmite pun tekst