3218559 3370177 mtina@grf.bg.ac.rs

Ljubisavljević dr Dejan

Ljubisavljević dr Dejan, redovni profesor Gađevinskog fakulteta u Beogradu, poznati ekspert za oblastima Komunalne hidrotehnike i Zaštitite voda. Na Građevinskom fakultetu u Beogradu predaje više predmeta iz tih oblasti na redovnim i poslediplomskim studijama. Objavio brojne radove iz tih grana hidrotehnike, i autor je i koautor više knjiga. Kao najpoznatiji stručnjak u oblasti komunalne hidrotehnike realizovao je niz projekata vodovoda i kanalizacija.

.