IMA LI SRBIJA DOVOLJNO MUDROSTI DA POSTANE VODEĆA ZEMLJA U PRIMENI NOVIH TEHNOLOGIJA POSTROJENJA ZA PREĈIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

Autor: Čedo MAKSIMOVIĆ

REZIME
Srbiji predstoji period u kome treba da izgradi više stotina postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda (PPOV). Postojećim načinom planiranja, odlučivanja i rada, za investicije (CAPEX) i njihove eksploatacione troškove (OPEX), u Srbiji bi se uložila znatno veća sredstva za tehnološki prevaziđena rešenja nego što bi to bio slučaj da se primene naprednije tehnologije koje osim nižih gornjih troškova imaju i čitav niz drugih prednosti. U radu se izlaže mogućnost da se Srbija, koja je sada na začelju u Evropi u prečišćavanju otpadnih voda, uvrsti u red tehnološki najnaprednijih zemalja u svetu. Osim ukazivanja na tu mogućnost, izlaže se i način kako to može da se postigne uz odgovarajući koordinorani rad multidisciplinarnih timova i instutucija na svim nivoima. Jedan od osnovnih uslova je da takav način koordiniranog rada private svi učesnici u procesu odlučivanja, pa i korisnici tih sistema. To se odnosi i na najviše državne organe (Vlada i najmanje 3 resorna ministarstva koji se sada bave ovom temom) koji treba da zajednički stvore odgovarajuće uslove da se smanji nepotrebno odlivanje para poreskih obveznika. To treba da se realizuje kroz blagovremenu, minimalnu izmenu, modernizaciju zakona i propisa i omogućavanje prihvatanja naprednijih i ekonomski i tehnološki povoljnijih rešenja. U ovome treba da učestvuju i svi relevantni učesnici u procesu odlučivanja, realizaciji i korišćenju tih sistema. Veliku odgovornost za to imaju i projektanti, lokalne organizacije (vodovodi i kanalizacija), izvožači radova kao i stanovnici – korisnici tih sistema. Da bi se ovo ostvarilo mora svi da se upoznaju sa najnovijim tehnološkim mogućnostima i da prođu kroz proces promene mentalnog sklopa, načina prihvatanja inovacija i procesa planiranja. Od filozofije ‘Da.. ali’ do ‘Da .. zašto ne’. Od filozofije u kojoj se daje mnogo razloga zašto ‘to ne može’ do one gde se pokazuje kako to može da se realizuje. U radu se izlaže širi okvir u kome te promene treba da se dese i jednostavni tehnološki postupci koji treba da to omoguće. Mogućnosti su vrlo velike za prihvatanje i blagovremenu realizaciju integralnih rešenja u kome postrojenja za prečišćavnje otpadnih voda (PPOV) od ‘smrdljevka’ koga niko ne želi ni u široj okolini – postaju tehnološke, ekološke, finasijske i estetske, višenamske celine koje omogućavaju da ti mini sistemi, ne samo sami pokriju troškove sopstvenog pogona, nego da budu vrlo profitablne ekonomske i ekološke jedinice, atraktivne za investicije. Na ovaj naĉin Srbija može ne samo da postane tehnološki najnaprednija zemlja u ovoj oblasti nego i da, na duži rok, ostvari uštede od nekoliko stotina milijardi dinara (nekoliko milijardi evra/dolara). Za to je potrebno da se aktivira malo mudrosti i sistematičnosti. U radu se prikazuje kako to da se ostvari.

 

preuzmite pun tekst