Radić dr Zoran

Radić dr Zoran, docent Građevinskog fakulteta u Beogradu, poznati ekspert za oblasti Parametarske hidrologije, Stohastičke hidrologije, primene informacionih tehnologija u planiranju velikih vodoprivrednih sistema. Objavio veliki broj radova iz tih oblasti i uradio brojne naučne projekte u oblasti Hidrologije. Uradio brojne hidrološke delove projekata u projektima velikih hidrotehničkih sistema. Bio je član najužih rukovodstava niza hidroloških asocijacija: Jugoslovenskog (kasnije Srpskog) društva za hidrologiju, Nacionalnog komiteta za geodeziju i geofiziku, Nacionalnog komiteta za međunarodni hidrološki program, Međunarodnog komiteta UNESCO-a za hidrološki program. Koautor je višejezičkog dela ’Monografija reke Dunav’, i brojnih monografija. Učestvovao je u nizu projekata velikih vodoprivrednih sistema u zemlji i svetu.