dr Petrović Petar

Petar_PetrovicRedovni profesor Građevinskog fakulteta u Beogradu, za kompleks predmeta Brane i Hidrotehničke konstrukcije. Pored tih oblasti jedan je od najpoznatijih eksperta za Teoriju konstrukcija, Teoriju površinskih nosača, Teoriju elastičnosti, Hidrauliku hidrotehničkih objekata i Podzemne hidrotehničke konstrukcije. Te oblasti je predavao na redovnim i poslediplomskim studijama na fakultetima i Beogradu i Subotici. Jedan je od najplodnijih projekatanata brana i hidrotehničkih objekata. Projektant je faza projekatnih rešenja brana Đerdap, Piva, objekata u sistemu Perućice, itd., a radio je i na nizu projekata brana u svetu. Ima veliko i izvođačko iskustvo, jer je radio na izvođenju i nadzoru na brojnim objektima u zemlji i svetu. Objavio je veliki broj članaka iz navedenih oblasti, kao i više knjiga koje čine ciklus veoma zapaženih i često citiranih monografija ‘Hidrotehničke građevine’. Objavio je veliki broj naučnih radova u zemlji i inostranstvu i učestvovao na brojnim naučnim skupovima.