Muškatirović dr Dragutin

Muškatirović dr Dragutin, redovni profesor Građevinskog fakulteta u Beogradu, jedan od najpoznatijih eksperata za oblastima Rečne hidraulike, Regulacija reka, Plovnih puteva i pristaništa, Teorije rečnog nanosa, Uređenja i zaštite rečnih slivova. Predavao na redovnim studijama na više fakulteta predmete iz navedenih oblasti. Poznate i često citirane knjige: Regulacije reka, Unutrašnji plovni putevi i pristaništa, Osnovi hidrotehnike, itd. Napisao više poglavlja iz oblasti navedenih specijalnosti u nizu monografija i priručnika (Tehničar – Građevinski priručnik, Građevinski kalendar, itd.). Uradio delove u nizu strateških planskih dokumenata koji se odnose na regulacije reka i unutrašnje plovne puteve (Vodoprivredna osnova Srbije i više vodoprivrednih osnova slivova), a glavni je obađivač svih strateških dokumenata u oblasti unutrašnjih plovnih puteva i pristaništa. Bio je šef Katedre za hidrotehniku i Dekan Građevinskog fakulteta u Beogradu.