Višekriterijumsko vrednovanje namena akumulacjie

Autor: dr Bojan Srđević

Sažetak

U radu je opisano vrednovanje i rangiranje namena akumulacije metodima višekriterijumske optimizacije TOPSIS, PROMETHEE 2, CP i AHP. Ukupno 6 namena akumulacije (proizvodnja električne energije, navodnjavanje, odbrana od poplava, snabdevanje vodom, turizam i rekreacija i rečni saobraćaj) vrednovano je u odnosu na 5 ekonomskih kriterijuma (povećanje nacionalnog dohotka, povećanje priliva sredstava iz inostranstva, uravnoteženje režima plaćanja, supstitucija uvoza iz inostranstva i porast regionalnog dohotka). Na ilustrativnom primeru pokazano je da metodi uglavnom jednako identifikuju najbolje i najgore alternative (namene).

 

 

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.