Komponente matematičkog modela – jednačine čvorova i veza

Autor: Arsić Miomir, Bartoš-Divac Vladislava, Simić Zoran

Sažetak

U ovom radu su prikazane komponenete matematičkog modela koje su primenjene u modeliranju slivnog područja reke Drine. Sliv je dekomponovan na dve vrste entiteta, čvorove i veze. Za svaku vrstu entiteta su razvijeni matematički modeli kojima se simulira fizički proces.

 

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.