dr Radivoje Bratić

radivoje-braticDocent Građevinskog fakulteta u Banja Luci, bio je Ministar nadležan i za resor voda u Vladi Republike Srpske, sada direktor preduzeća za izgradnju HE Dabar u okviru Sistema Gornji horizonti u slivu Trebišnjice. Kao ekspert u oblasti vodoprivrede radio na izradi više strateških planskih dokumenata: vodoprivredne osnove više velikih slivova u BiH, Okvirni plan upravljanja vodama Republike Srpske, Strategija upravljanja vodnim resursima Republike Srpske, rukovodio izradom strateških projekata i studija za sektore:vodosnabdijevanje, odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda, odbrana od poplava, i navodnjavanje poljoprivrednih površina u Republici Srpskoj, kao i projekte integralnog upravljanja vodama slivova Trebišnjice i Neretve.