Batinić dr Božidar

Prof B Batinicredovni profesor Građevinskog fakulteta u Beogradu, ekspert za Hidrauliku, Hidrauliku objekata, Hidrauliku komunalnih sistema. Predavao na Građevinskom fakultetu u Beogradu više predmeta iz šire naučna oblasti Hidraulika. Autor više monografija iz pojedinih oblasti Hidraulika, i većeg broja članaka u časopsima, na naučnim kongresima i u zbornicima radova. Učestvovao u projektovanju i realizaciji velikih projekata u oblasti voda – brana, vodovodnih i kanalizacionih sistema, zaštitnih sistema, itd. Uradio veliki broj hidrauličkih modela za neke od najvećih i hidaraulički najsloženijih objakata u SFRJ i svetu.