3218559 3370177 mtina@grf.bg.ac.rs

Modeliranje procesa padavine – oticaj na podslivovima sliva Drine metodom transformacionih funkcija

Autor: Prohaska Stevan, Bartoš-Divac Vladislava, Milivojević Nikola

Sažetak

U ovom radu je opisan model za formiranje ulaznih dotoka u sistem na osnovu realizovanih meteoroloških veličina u slivu. Proces transformacije padavina u oticaj je razdvojen je na dve komponente: produkcionu i transformacionu. Produkcionom funkcijom se određuju efektivne padavine, a transformacionom oticaj. Model za formiranje ulaznih doticaja je primenjen za sve podslivove na slivnom područu koje razmatra Hidroinformacioni sistem Drine (HIS).

 

 

Ostavite komentar

Obavezna polja su označena sa *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.